Party

אהלן!

השנה ערב לפני הכנס נקסט קייס כולם יתרגשו ויבדקו שהכל מוכן. שיש מספיק כרטיסי ביקור, שנאום המעלית משוייף, שהמשפחה מתואמת עם זה שמחר הזמינות בטלפון תהיה לא קיימת בפועל.

חלק יוודאו שיש להם כלי כתיבה. חלק יעברו על המיילים שלהם ויתכננו איזה הרצאה הם יפסידו בשביל ללכת לדוכנים, או לקליניקה הדיגיטלית או אפילו ל… מסאג’.

האמת – רובם יעשו בדיוק את זה.

אבל השאר, רק 150 מבאי הכנס בלבד, ילכו בערב לפני הכנס למקום אחר. מקום סודי. מקום שמתרחשת בו מ.ס.י.ב.ה.
המסיבה הזו היא ההזדמנות שלך לפגוש חברי אמת, שותפים לדרך. המסיבה הזו היא נהדרת בשביל להכיר חברים חדשים אותם תפגוש בכנס.

המסיבה הזו מושלמת בשביל לדבר עם הבחור הזה שהולך להרצות על פייסבוק, או עם הבחורה ההיא שמחר תעמוד לפניך בדוכן הקפה.
בקיצור – המסיבה הזו מתאימה לאנשים חרוצים, אמיצים, שמספיקים להכנס מהמחשב (לא מהנייד, סורי) לקישור הזה ומתמודדים עם אתגר אחד – האם זה יהיה את? האם זה יהיה אתה?
שלכםפבל

נב – כמעט שכחתי – הקישור למסיבה http://www.nextcase.co.il/party

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Similar posts you might also like

Hot chocolate is fine too